R2:126


(Rubrik:)           Gilberga härad                   


       
      Calculation på Gränsiön.

      Wtsädet 10 tunnor god åk<e>r
      Skogh och mulebete
      nogh. Fiskie litet
      Quarn som går höst och
      wåår.
      Humblegårdh till 180
      stänger. Höö i giär-
      den till 8 laß.
      Höö på alla engerna
      till 27 laß.
       
      Calculation på Hedanne
     
      Wtsädet 7 1/4 tunna sogh iord
      Skogh nogh fiskie intet
      Höö öffuer allt 30 laß
       
     

(Karttext till Gransjön:)

Måsewalls äng
Hårdwalls äng höö 6 laß
Sand iord
Hårdwalls äng höö 8 laß
Glän Lacus
Gränsiön
Sandiord
Sandiord
Sand iord
Sand iord
Leer iord
Moswalls äng höö 8 laß
Hårdwalls äng höö 5 laß 

(Karttext till Yttre Hedane:)

Sand iord
Sand iord
Hedanne
Sand iord
Sand iord
Sand iord