R2:127


(Rubrik:)           Svanskogh  sochn.                          Calculation på Stubberodh.
     
      Wtsädet båda åhren 3 7/8 tunna römijlla
      Skogh nogh. Höö till 10 lasz
 
      Calculation på Söra Skarbol

      Wtsäde på båda åhren ähr
      13 tunnor grun leera.
      Skogh och mulebete till nödtorft.
      Litet fiskie. Humblegårdh
      till 200 stänger. Höö i giär-
      den till 10 lasz. Dijie walz
      engh till 15 lasz.
      Noch på wtängiärna till 13 laß
     
      

(Karttext till Stubberud:)

Röö mylla
Stubberodh

(Karttext till Södra Skarbol:)

Leer iord
Grun leriord
Söra Skarbol
Grun leeriord
Grun leriord
Måse äng höö 2 laß
Sank måsäng
Måse äng höö 6 laß
Kiärn
Hårdwalls äng höö 15 <laß>
Starr walls äng höö 5 laß