R2:128


(Rubrik:)           Gilberga härad                     


       
      Calculation på Edh.

      Wtsäde båda åhren 9 tunnor leer mijlla
      Skogh ingen. Mulebete litet. Fiske
      till nödtorft<e>n. Quarn som går höst och
      wår. Humblegårdh till 160 stänger.
      Höö i giärden 9 laß.
      Mijrewallz enger höö till 25 lasz.
       
      Calculation på Krobenäs
     
      Wtsadet¹ båda åhren ähr 8 tunnor leermylla
      Skogh och mulebete litet. Fiskie till
      nödtorft. Höö i giärden till 7 lasz.
      Höö på engerna till 23 lasz, sompt
      hårdwall och en dell mosewalz enger
       
     

(Karttext till Ed:)

Måse höö 4 laß
Äng höö 5 laß
Måsewalls äng höö 16 laß
Wäster Swan
Edh
Leer mylla
Leer mylla
Leriord
Öster Swan

(Karttext till Krubbenäs:)

Hårdwalz äng höö 7 laß
Leer mylla
Krobenäs
Leer mylla
Hårdwalz äng 
Ler mylla
Måse walls äng höö 16 laß
Wäster Suan


¹ dvs. wtsädet