R2:129


(Rubrik:)          Suanskogh  sochn.                          Calculation på Stran
     
      Wtsäde på båda åhren 11 1/2 tunna sand och lera.
      Skogh nogh och fiskie litet.
      Humblegårdh till 100 stänger
      Höö i giärden till 6 laß.
      Quarn som går höst och wåår
      Höö på alla engerna till 30 laß.
     
      

(Karttext:)

Sand mylla
Wester Swan Lacus
Star engh höö 4 laß
Sand mylla
Stran.
Leer mylla
Star engh höö 3 laß
Hårdwalls äng höö 7 laß
Norr
Mase¹ äng höö 9 laß
Söder
Hård walls äng 
Hårdwalls äng höö 7 laß
Scala


¹ dvs. Måse