R2:13


(Rubrik:)           <Gilberga härad> Och sochn                    


      Calculation på Skiäggbol                              
      
      Wtsäde båda åhren 5 1/2 tunnor sog iord
      fångeskogh och mulebete till nö-
      torfften. Fiskie i Biörnäs fiä-
      len.  
      Höö på båda engerna till 30
      laß. Mosewalz  botten.

      Calculation på Sannåna                              
      
      Wtsäde på båda åhren 2 1/8 tunnor saniord
      Ligger på Biörnös äger och wnder
      Biörnös gårdh, ähr sågh och 2
      quarnar som gå höst och wåår.         jaa mästedels åhr och dag¹
      Höö till 8 laß. Biörnöö fins folio 2.                       

      Calculation på Råda                              
      
      Wtsäde på båda åhren 13 tunnor leera
      Fiskie skogh och mulebete till nö-
      torfften. Humblegård till 300
      stänger. Hårdwalz enger till 14 laß
      och åker lindor till 19 laß.                                                  
                  


(Karttext till Skäggebol och Sandån:)

Biörnes fiolen
Betz haga
Skiäggebol
Hård walz engh. Höö till 8 laß
Hård walz engh. Höö 20 laß
Sogh jordh
Sand jord
Sann åna
Star engh höö 10 lass

(Karttext till Råda:)

Norr
Råda
Hård walz engh. Höö 4 laß
Hård walz engh. Höö 10 laß
Grund leer jordh
Söder
Star engh
Kiärnen
Scala ulmarum


¹ jaa mästedels åhr och dag skrivet till höger i marginalen av samtida hand