R2:130


(Rubrik:)           Gilberga härad             


       
      Calculation på Näs. Wtsädet båda åhren 15 7/8 tunnor
      sann och leer mylla. Skogh nogh. Fiskie till nödtorft<e>n.
      Humblegårdh till 300 stäng<e>r. Höö i giärden till 10 lasz.
      Quarn som går höst och wåår. Höö till hela gården 22 laß
       
      Calculation på Malååna.
     
      Wtsäde på båda åhren 3 3/8 tunna. Ligger till skatt wnder Näs
      Höö i giärden till 6 lasz. Starrwallz engh höö till 6 lasz. 
     


(Karttext till Näs:)

Hårdwalls äng höö 12 laß 
Sandmylla
Lermyll
Näs
Sand mylla
Wäster Swan
Sand myll
Sand myll
Hårdwalls äng höö 8 laß

(Karttext till Malån:)

Malånna
Sand myll
Starr äng höö 6 laß