R2:131


(Rubrik:)          Svanskogh  sochn.                          Calculation på Hallanne
     
      Wtsadet¹ på bå-
      da åhren 11 1/4 tunna
      sand och leer iordh
      Skogh nogh. Fiske 
      intet. Humblegårdh
      till 100 stänger.
      Höö i giärden 6 laß.
      Hårdwalz engh höö
      till 19 lasz.

      Calculation på Ågäle-
      rodh.
     
      Wtsäde på båda åhren
      5 1/2 tunna
      Skogh och mulebete
      nogh fiske till nö-
      torften. Höö i
      gärden till 8 laß.
      Höö på nijrödningar
      till 9 lasz.
     
      

(Karttext till Hallanda:)

Sågh iord
Såg iord
Hallane
Sand iord
Sand iord
Leer iord
Måse äng höö 3 laß
Leer iord
Sand iord
Hårdwalls äng
Måseäng höö 16 laß

(Karttext till Ågärde:)

Måse walls äng höö 6 laß
Måse walls äng höö 2 laß
Mijren Lacus
Röömyll
Röö myll
Ågälerodh.
Ler iord


¹ dvs. Wtsädet