R2:14


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation på Dalen                             
      
      Wtsäde på båda åhren blif-    
      wer 7 1/2 tunnor leer mylla.
      Fångeskogh och mulebete till
      nötorfften.  Litet fiskie
      Humblegårdh till 100 stänger   
      Mosewalz enger höö till
      22 laß. Och på åker lin-
      nerna höö 9 laß.

      Calculation på Byn                             
      
      Wtsäde båda åhren blif-
      wer 11 3/8 tunnor leer iord.
      Fiskie skogh och mulebete til. 
      nötorfften. Ligger och ett torpe-
      ställe på Bijns ägor som skattar
      medh Byn hwar 5 pänningh. Hum-
      blegårdh till 400 stäng<e>r. Mose-
      walz enger till 18 laß.
      Af engefiellen wid Dalen 6 laß.¹                                                  
                  


(Karttext till Dalen:)

Dalen
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz engh. Höö 22 laß
Star Engh hörer Byn till höö der aff 6 laß
Star engh

(Karttext till Dalen:)

Kiärn
Leer jord
Betheß haga
Bijn
Leer jord
Hård walz engh
Måße engh
Kiärn
 

¹ denna rad är skriven av annan samtida hand