R2:15


(Rubrik:)           <Gilbergha härad> och sochn.                    


      Calculation på Gallte-
      bol.                             
      
      Wtsäde på båda åhren blif-    
      wer 11 3/8 tunnor leermylla.
      Skogh och mulebete till nöö-
      torften. Humblegårdh till
      100 stänger   
      Hårdwalz eng höö till 20
      laß. Höö af gerdes lindarna 8 laß 

      Calculation på Bachatorp                             
      
      Wtsäde båda åhren 3 tunnor sand.
      Ligger wppå Byns egor och
      wnder Byn till skatt.
      Engh till 6 laß och wppå
      åker lindarna höö till
      4 laß.                                                   
                  

(Karttext till Galtebol:)

Leer mylla
Galtebol
Leer mylla
Hård walz engh. Höö 20 laß
Engh till Gallte bol
Star engh. Höö 6 laß

(Karttext till Backetorp:)

Backatorp
Sand mylla
Hård walz engh