R2:16


(Rubrik:)           Gilbergha härad                     
           

      Calculation på Kyck.                               
      
      Wtsäde på båda åhren 6 1/4 tunnor saniord.
      Mosewalz enger höö till 25 laß 
      och wppå giärdes linderna blif-
      wer höö till 8 laß.                                                     
                  


(Karttext: )


Till Kijck och Grän bäck
Star engh höö til 4 laß
Hård walz engh höö 5 laß till Kijk
Star engh. Efwen såsom then andra engen halfparten till Gränbäck. Höö till 8 laß.
Gillberga Elfvan
Hård walz engh höö 2 laß till Kijck
Star engh. Denna engh ligger halfparten till Kijck och halfparten till Gränbäck. Höö till 8 laß.
Sand mylla
Kijck
Modh jord
Hård walz engh hörer Gräfbäck til finß folio 17