R2:17


(Rubrik:)           <Gilbergha härad> och sochn.                    


      Calculerat på Gränbäch.                               
      
      Wtsäde på båda åhren blif-      
      wer 20 tunno
      Godt skogh och mulebete och 
      fiskie. Hwmblestänger till
      400 stijkin.
      Höö till 40 laß hårdwalz.
      botten.Och på åker lin-
      derna höö till 6 laß.                                                     
                  


(Karttext:)

Star engh höö till 6 laß
Leer mylla
Gränbäch.
Gilberga Elfwen
Leer mylla
Mosa
Norr
Hård walz engh höö 8 laß
Hård walz och måße engh höö til 20 laß
Söder
Scala ulnarum