R2:18


(Rubrik:)           Gilbergha härad och sochn                 


      Calculation på Nwsäter            
      
      Wtsädet på båda åhren ähr   
      14 1/2 tunnor sandiordh
      Litet fångeskogh fiskewattn
      till nötorften. Humblegårdh 
      till 300 stänger. Höö på giärd-
      es linderna till 6 laß.   
      Och på alla engerna när
      wattnet icke giör them skada
      höö till 35 laß.  

      Calculation på Ökna                          
      
      Wtsäde på båda åhren ähr 25 tunno
      på båda gärderna. Leer mylla.
      Fiske wattnet och fångeskogh till
      nödhtorftan. Humlegårdh till
      400 stänger. Höö på giärdes lin-
      derna till 3 laß.
      Höö på alla engerna till båda gård-
      arna 66 laß.                                                   
                  


(Karttext till Nysäter:)

Staar engh. Höö 25 laß
Starengh. Höö 5 laß
Gill berga Elfwan
Nuusätter
Leer jord
Leer mylla
Hård walz engh 
Leer mylla
Leer jord
 
(Karttext till Ökne:)

Betz haga
Godh leer jord
Hård walz engh 
Hård walz engh höö til 30 laß
Star engh 
Gillberga Elfwen
Ler jord
Ökna. En skatte gårdh och en frälse gårdh.
Frälße engen höö 2 laß
Skatt gårdß engen höö 10 laß
Deßa tuänne enger liggia till skattegården 8 laß höö
Hård walz Engh. Höö 2 laß
Star Engh. Höö 6 laß
Star engh. Höö til 16 laß