R2:2-3


(Rubrik:)           Gilberga härad och sochn.                    


      Calculation på Biörnöö                                
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer   45 ½  tunnor 
      godh¹ iordh och leer mylla.
      Mykit godh fångeskogh och fiskiewatten
      Sågh och miöl quarn gå åhr och dagh.                     Och finnes specificerade yterligare
      Humblegårdh till 1000 stänger                               folio 13 wid Sandåna, huilket ochså
      Starrbottens engiar höö till                                      ähr belegit på detta Biörnöös egor.²
      400 laß. littera D                                                      Vtsäde      21/8 tunna
                                                                                         Höö          8    laß
      Calculation på Miöttan                               
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer          
      9 tunnor godh iordh och leer mylla.
      Godt fiskiewatten och fångeskogh till
      nödtorfften
      Starbothens engh. Höö till 16 laß och
      på giärdes linderna till 4 laß littera F

      Sandrödh ähr et torpeställe wnder
      Biörnöö gårdh. Åker till 15/8 tunnor
      Höö till 6 laß.(Karttext till Sannerud:)

Hård wald
Sandrödh

(Karttext till Björnö:)

Noor
Biörnöö
Wester
Öster
Betes hage

(Karttext till Mjöttan:)

Biörnen fiolen lacus
Miöttan
Kärr
Hård vald
Starr
Kerr
 
 

¹ och tillagt i kanten före godh 
² denna del är skriven utanför textramen