R2:20


(Rubrik:)           Gilbergha härad                  


      Calculation på Skifwerodh.           
      
      Wtsäde på båda åhren 8 1/8 tunnor leera.
      Skogh och mulebete nogh humblegårdh till
      100 stänger. Höö till 30 laß.   
      
      Ekebergh.                            
      
      Wtsäde på båda åhren 6 5/8 tunnor grund leer
      iordh. Skogh och mulebete till nödtorften
      Höö till 16 laß.  (Karttext till Skeverud:)

Staar engh 
Leer mylla
Skifwerödh.

(Karttext till Ekeberg:)

Grund leer jord
Hård walz engh 
Ekebergh
Ler jord
Hård walz engh