R2:21


(Rubrik:)           <Gilbergha härad> och sochn                    


A   Calculation på Skumperöd.           
      
B    Wtsäde på båda åhren 12 7/8 tunnor
      Sogh och lerra.
      Skogh till nödtorften. Hum-
      blegårder til 300 stänger
C   Höö wppå engerna 22 laß   
D   Noch en hård walz engh höö till 8    
      laß.                            
 


(Karttext:)

Norr
Söder
Hård walz engh höö 10 laß
Ler jordh
Skumperödh
Hård walz engh höö 8 laß
Ler mylla
Römosewall engh höö 12 laß
NB: Denna änge stijkie ligger till Ekebergh. Höö till 2 laß finß folio 20
Scala ulnarum