R2:22-23


(Rubrik:)           Gilbergha härad och sochn.                    


      Calculation på Öster Kijälås.           
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer 37 1/4 tunnor godh iord
      fånge och svedie skogh till nödtorften.
      Humblegårdh till 400 stänger.
      Mose walz enger höö till 62 laß

      Calculation på Wästra Kijälås                           
      
      Wtsade på båda åhren 17 1/2 tunnor leer mylla
      Fånge skogh till nötorften.
      Humblegård till 300 stänger.
      Hårdwallz enger och sampt mosewall höö
      till 49 laß.                                                   
      Höö på gerdes linderna 16 laß           


(Karttext till Östra Källås:)

Staar walz engh höö 20 laß till Öster Kiällås
Wäster gård
Öster Kijälås
Leer jord
Leer jord
Ler jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord

(Karttext till Västra Källås:)

Wäster Kijälås
Leer jord
Leer mylla
Torpeställe till östra gården höö 5 laß
Leer mylla
Hård walz engh
Leer jord
Wäster gården


Öster gården staar walz engh höö 30 laß
Öster gården myre walz engh höö 12 laß
Wäster gården star walz engh höö 35 <laß>