R2:24


(Rubrik:)           Gilberga härad                


      Calculation på Torph.           
      
      Wtsäde på båda åhren 30 3/8 tunnor skarp
      leeriordh och sampt soghiord.
      Fångeskogh och mulebete till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 350 stänger. Höö
      på hela gården fnuggewalz botten
      till 52 laß. Höö på gerdeßlindernna 8 laß  
  


(Karttext:)

Hård walz engh. Höö 20 laß
Hård walz engh
Röö mylla
Röö mylla
Torph.
Sand mylla
Sand mylla
Leer jord
Hård walz engh. Höö 4 laß
Sand mylla
Star engh höö 4 laß
Hård walz engh höö 24 laß