R2:25


(Rubrik:)           <Gilberga härad> och sochn                    


      Calculation på Rålzbol          
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      13 3/4 tunnor leer iordh.
      Skogh och mulebete till nödtorftn
      Humblegårdh till 100 stänger. 
      Hårdwalz enger till 27 laß. Och
      wppå gärdes linderna höö 6 laß.

      Calculation på Ramse.          
      
      Wtsäde båda åhren blifwer
      5 1/2 tunnor leera.
      Fångeskogh  till nötorften
      Hårdwalz enger till 16 laß höö.
      Och på giärdes linderna höö till 4 laß

      Hasle Rodh.¹         
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      5 tunnor sandiordh.
      Litet skogh elackt mulebete.
      Mosewalz engh höö till 8 laß. Och
      wppå giärdes linderna. höö till
      6 laß
  


(Karttext till Rolfsbol:)

Hård walz engh, höö 5 laß
Rålzbol
Hårdwalz engh, höö 22 laß

(Karttext till Ramserud:)

Ramse
Hård walz engh, höö 3 laß
Hård walz engh, höö 10 laß
Norr
Söder

(Karttext till Hasslerud:)

Haslerodh¹
Sand jord
Sand jord
Sand jord
Star engh, höö 9 laß
Scala ulnarum


¹ dvs. Hasle Rödh