R2:26


(Rubrik:)           Gilberga härad                    


      Calculation på Höszås.         
      
      Wtsäde på båda åhren 12 tunnor leer mylla.
      Skogh och fiskiewatten till nödtorften.
      Humblegårdh till 400 stänger.  Hårdwalz
      engh till 12 laß. Och på åker linderna höö till
      8 laß.

      Calculation på Esketen¹        
      
      Wtsäde båda åhren 6 3/8 tunnor leermylla.
      Skogh och mulebete till nötorften. Hård
      walz engh och sampt mosewalz engh höö till
      24 laß.  
  


(Karttext till Hösås:)

Elfwen
Hößås
Star engh hörer till Hööß ååß höö 8 laß
Hård walz engh höö 12 <laß>
Betz haga
Leer mylla 
Leer mylla
Betes hage.
Leer mylla

(Karttext till Äsketan:)

Hård walz engh 
Leer mylla
Eskaten
Leer mylla
Star engh 
 

¹ ändrat till Esketan