R2:27


(Rubrik:)           <Gilberga härad>  och sochn.                    


      Calculation på Skogh.         
      
      Wtsäde på båda åhren 10 5/8 tunna
      Fångeskogh och fiskie till nödtorften.
      Humblegårdh till 400 stänger. 
      Mose walz engh höö till 30 laß och 
      nagit illand¹ hårdwall. Och på gerdes-
      lindorna höö till 2 laß.
 


(Karttext:)

Skogh
Gill berga Elfwen
Leer mylla
Hård walz engh höö 4 laß
Star engh höö 20 laß
Leer jord
Leer jord
Hård walz engh höö 6 laß


¹ dvs. iblandh