R2:28


(Rubrik:)           Gilberga härad                 


      Calculation på Sannbol.         
      
      Wtsäde båda åhren 4 1/2 tunnor leera 
      Fangeskogh¹ och mulebete till nöd-
      torften.
      Hårdwalz enger till 20 laß.
      Höö af gerdes lindernna 1 laß²

      Calculation på Tachenne.        
      
      Wtsäde på bada³ åhren blifwer
      9 3/4 tunnor leera.
      Fånge skogh och mulebete till nöd-
      torften. 
      Hårdwalz engh till 25 laß höö
      Höö af gerdeß lindernne 2 laß ²
  


(Karttext till Sandbol:)


Staar engh, höö 4
Sand mylla
Hård walz engh, höö 16 laß
Sannbol.
Sand myll<a>

(Karttext till Takene:)

Grund leera 
Tacknne
Skarp hårdwalz engh, höö 25 laß 
Leer jord


¹ dvs. Fångeskogh
² denna rad är skriven av en annan, samtida hand
³ dvs. båda