R2:29


(Rubrik:)           <Gilberga härad>  och sochn.                    


      Calculation på Wästby.         
      
      Wtsäde båda åhren ähr
      14 1/8 tunnor leer mylla.
      Skogh mulebete och fiskie-
      watten till nödtorften.
      Humblegård till 400stäng<e>r
      Hårdwalz engh till höö [laß]
      25 laß.
      Höö af gärdes lindernna 3 laß¹

      Mölnerodh.²      
      
      Wtsäde båda åhren 4 tunnor leera
      Skogh och mulebete till nöd-
      torften. Hårdwalz engh
      till 20 laß. 
      Höö af gerdeß lindernna 6 laß¹
  


(Karttext till Väsby:)

Hård walz engh, höö 10 laß
Mölnerhodh
Grund ler jord
Hård walz engh, höö 10 laß

(Karttext till Mölnerud:)

Norr
Leer mylla
Leer mylla
Söder
Wästby.
Hård walz engh, höö 25 laß 
Scala ulnarum
 

¹ denna rad är skriven av annan, samtida hand
² dvs. Mölnerödh