R2:30-31


(Rubrik:)           Gilbergha härad  och sochn.                    


      Calculation på Gillberga prästegårdh        
      
      Wtsäde dett ena åhret 16 tunnor och wtij
      träde dett andra åhret 8 1/2 tunnor. Svart-
      mylla iordh, och något sogh iordh.
      Godt fiskie watten och godh fångeskogh
      och godt mulebete. Jnget quarneställe.
      Höö till hela gården 300 laß.
      Präste engden noterat medh D¹

 
     
(Karttext:)

Till Präste gården
Dänna engh bergas till Wäsby höö till 80 laß
Staar engh 
Till Åsen 12 laß höö
Star engh
Suart mylla
Gillberga Elfwen
<Be>tes ha<ge>
Gillberga kijrkia och kijrkegårdh
Gillberga klockaregårdh
Leer jordh
Ler jordh
Gillberga prästegård
Till Klocharegården 6 laß 
Star engh
Gillberga Elfwan löper runt om holmen


¹ denna rad skriven av annan, samtida hand