R2:32


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


      Calculation på Blijgzbol.         
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      7 tunnor  
      Fångeskogh littet. Humblegård
      till 700 stänger.
      Hårdwalz enger till 20 laß höö.
      Och på giärdes lindorna höö till
      6 laß.

      Calculation på Åsen       
      
      Wtsade båda åhren 12 5/8 tunnor
      Leer mylla.
      Jntet fiskie watten. skogh och
      mulebete till nödhtorften. En
      quaren som går höst och våår
      Humblegårdh till 300 stängar.
      Höö i giärdes linden 20 laß 
      Engh finnes hoß prästegårdens enger.(Karttext till Åsen:)

Åsen
Leer mylla
Leer mylla

(Karttext till Blixbol:)

Hård walz engh 
Leer mylla.
Blygzbol
Star engh
Hård walz engh  
Leer mylla