R2:33


(Rubrik:)           <Gilberga härad>  och sochn.                    


      Calculation på Monn       
      
      Wtsäde på båda åhren är
      12 5/8 tunnor sandiordh 
      Skogh och mulebete till
      nödtorften.
      Fiskie wtij Botongen.
      Humblegård till 300 stänger
      Hårdwalz engh till 20 laß.
      Och sampt mosa wall
      Höö på jerdes lindorna 6 laß¹

      Calculation på Stemmerzbol       
      
      Wtsåde båda åhren blifuer
      6 7/8 tunna sagiordh
      Skogh och mulebete till nöd-
      torften. Fiskie i Boton-
      gen. Humblegardh² till
      200 stänger. Mosawalz
      enger till 17 laß. Och på giär-
      des linderna höö 3 laß.(Karttext till Mon:)

Monn
Botången Lacus
Sand mylla
Sand mylla
Star walz engh, höö 25 laß
Hård walz engh 

(Karttext till Stenarsbol:)

Måse engh, höö 1½ laß
Star walz engh, höö 7 laß
Sogh jord
Stemmerzbol.
Norr
Sogh jord
Star walz engh, höö 10 laß
Söder
Hård walz engh
Scala ulnarum


¹ denna rad är skriven av en annan, samtida hand
² Humblegardh dvs. Humblegårdh