R2:34


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation på Rangelbo        
      
      Wtsäde på båda åhren 8 7/8 tunna leera
      Godh fångeskogh. Fiskie i Botongen.
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Quarn och sågh som går höst och wår
      Höö af engen till 20 laß. Och på giärdes
      lindorna höö till 4 laß.

      Calculation på Eßwichan      
      
      Wtsäde båda åhren 1 1/4 tunna
      Fångeskogh nogh. Fiskie i Botongen.
      Mose wallz engh höö till 14 laß(Karttext till Ragnilsbo:)


Leer jord
Hård walz engh 
Leer jord
Rangelbo

(Karttext till Edsviken:)

Eßwichan
Sand jord
Betz haga
Star engh