R2:35


(Rubrik:)           <Gilbergha härad>  och sochn.                    


      Calculation på Rottwyk.        
      
      Wtsäde på båda åhren 14 1/2 tunnor lera
      Skogh och mulebete nogh.
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Hårdwalz doch sampt mosewalz bot-
      ten höö till 16 laß. Och på
      wtänger 5 laß. Så och på giär-
      des linderna 4 laß.

      Calculation på Späche      
      
      Wtsäde båda åhren blifuer
      8 1/2 tunnor sanmylla.
      Fångeskogh nogh. Fiskie i Boton-
      gen. Quarn som går höst och
      wår. Mose walz engh höö till
      16 laß.

(Karttext till Rotvik:)

Rothwijk.
Torpeställe till Rotwijk.
Hård walz engh höö 5 laß
Botungen
Botungen Lacus
Grund leer jord
Grund leer jord
Hård walz engh, höö 8 laß
Star engh, höö 4 laß
Mos¹ walz engh, höö 8 laß
Torpeställe till Speche.

(Karttext till Speke:)

Star engh, höö 12 <laß>
Späche
Sand mylla
Betz haga
Sand mylla
Botungen Lacus


¹ ändra till star