R2:36

                 
                  

Desze effterskrefne hemman ähro 
affrijthadhe och belägne vthj Långzröödz sochn
Nembligen pro anno 1646
   
 Långzrödz Sochen                                             folio    37

  Byn                                                                     folio    37               
  Backa och Prestegården                                      folio    38                
  Ammunne byn och Guthe rödh                             folio    39               
  Wråna och Strandh                                              folio    40               
  Kååhlsätter och Guldsätter¹                                  folio    41               
  Torp                                                                    folio    42               
  Kårßbohl                                                             folio    43                 
  Anngunnerödh Bräcken och Kyrckebohl               folio    44              
  Edh och Olebyn                                                    folio    45               
  Gißlebyn                                                               folio    46
  Silingebyn                                                              folio    47
  Elßnäß                                                                  folio    48
  Göönäß och Rullan                                                folio    49    
  Högen och Grynßbyn                                             folio    50
  Kiättelßbyn Rößbyn och Kopperrödh                    folio    51
  Åßne Skogh och Löfterödh                                    folio    52 
  Kolßheden Emneskogh Rijstaken Kiäggestadh        folio    53  
  Eßbiörnßbyn Elliehögen                                         folio    54
  Söder Biörcke Kiern Seffwe Högen                       folio   55
  Norr Biörcke Tiern Biörße byn                              folio    56
  Sylhle rödh och Finsrödh                                       folio    57
  Graffwn                                                                folio    58 
  Egelßbyn och Fiäll Bergh                                       folio    58  
  Steenebyn Löneskogh                                            folio    59 
  Helßbyn Råtackan Låffterödh                                folio    60


¹ namnet ändrat till Guldrödh