R2:38


(Rubrik:)           Gilberga härad                 


      Calculation på Bacha       
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      25 1/2 tunnor landh.
      Fångeskogh till nödtorften.
      och fiskie watten i Aspen¹. Humblegård
      till 400 stäng<e>r
      Hårdwalz engh höö till 47 las 
      och på giärdes lindorna höö till
      7 laß.

      Calculation på Prästegården      
      
      Wtsade på båda åhren blifwer
      10 3/8 tunnor sogiordh
      Litet skogh. Fiskie watten
      i Aspen. Höö till 30 laß
      Och på giärdes lindorna
      höö till 6 laß.
     

(Karttext till Prästgården:)

Aspen Lacus
Hård walz engh
Leer jord
Ler jord
Leer jord
Långz Rodhz² Prästegårdh

(Karttext till Backa:)

Leer jord
Hård walz engh 
Leer mylla.
Leer mylla
Bacha.
Hård walz engh  
Lången Lacus
Star engh


¹ i Aspen skrivet ovanför raden av annan hand
² dvs. Rödhz