R2:39


(Rubrik:)           Långzrööd sochn.                    


      Calculation på Gutter Rodh¹       
      
      Wtsäde på båda åhren blifuer
      9 tunnor medelmåttigh godh åker.
      Fångeskogh till nödtorften.
      Humblegårdh till 150 stänger
      Hårdwalz engh till 25 laß höö.
      Höö af gerdes lindernna 3 laß

      Calculation på Anmunnereby²     
      
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 5 1/2 tunna medelmåttigh åk<e>r 
      Fångeskogh till nödtorften.
      Fiskie i Aspen.
      Hårdwalz engh till 20 laß höö.
      Höö af gerdes lindernna 4 laß³
     


(Karttext till Amneby:)

Aspen Lacus
Hård walz engh, höö 20 laß
Suart mylla
Amunneby.
Norr

(Karttext till Guterud:)

Star engh höö 12 laß till Bacha
Gutter Rodh¹
Söder
Leer mylla
Ler mylla
Hård walz engh höö 25 laß
Scala ulnarum
 

¹ dvs. Rödh
² namnet ändrat, omöjligt att avgöra vad det stod ursprungligen
³ denna rad skriven av en annan hand, troligtvis samtida