R2:4


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation på Kijsterödh.                               
      
      Wtsäde på båda åhren ähr      
      13 7/8 tunnor
      Skogh fiskie och mulebete
      till nötorfften. Humblegård
      till 1000 stänger. Fijske vtij Biörn
      lacus, doch medh loff och minne¹.
      Hårdwalz enger till 46 laß. 
      Och på giärdes lindorna höö
      till 6 laß                                                      
                                                                                         
      Calculation på Skieplandh                              
      
      Wtsäde båda åhren blifwer          
      6¼ tunland. 
      Fiskiewatten till nödtorfften
      Skogh och mulebete intet
      Höö till 16 laß. 


(Karttext till Kisterud:)

Kijsterödh
Hård wald  höö til 31 laß
Starr engh höö 15 laß
Leer och swart mylla
Kerr

(Karttext till Skepplanda:)

Sandjord.
Skarp hård waldz engh
Sieplandh
Biörnen lacus


¹ denna rad skriven av annan, samtida hand