R2:40


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation på Wränna      
      
      Wtsäde på båda åhren är
      4 3/8 tunnor sandiordh.
      Skogh till nödtorften.
      Fiskie i Aspen Lacus.
      Hårdwalz engh till 25 laß.
      Höö af gerdes linderna 4 laß¹

      Stran     
      
      Wtsäde på båda åhren
      9 tunnor sann mylla
      Skogh till nödhtorften.
      Fiskie i Aspen Lacus.
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r
      Hårdwalz enger till 20 laß
      Höö a<f> gerdes [l]lindernna 6 laß¹
     
      Calculation på Nolmans Rodh.    
      
      Wtsädet båda åhren blifw<e>r
      4 3/4 tunnor sandiordh.
      Skogh nogh och fiskiewatten
      litet. Sågh som går höst
      och wår.
      Höö till 16 laß hårdwalz engh.


(Karttext till Vråna:)

Wrånna²
Aspen Lacus
Sogh jordh
Hård walz engh höö 25 laß

(Karttext till Strand:)

Hård walz engh höö 10 laß
Sand mylla
Sandmylla
Stran
Hård walz engh höö 6 laß
Hård walß engh höö 4 laß

(Karttext till Nordmanserud:)

Hård walz engh höö 10 laß
Grund leer jord
Nolmans Rodh
 

¹ denna rad är skriven av annan hand
²  ändrat från Wränna