R2:41


(Rubrik:)          Långz Rööd sochn                    


      Calculation på Kiållz sätr      
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      5 3/4 tunnor sanniordh.
      Skogh till nödtorften.
      Fiskie i Aspen Lacus.
      Höö till 30 laß.
      Höö af gerdes lindernna 4 laß¹

      Gullz rödh.     
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      8 3/4 tunna sogh och leeriord
      Fångskogh till nödtorften.
      Quarn som går höst och wåår.
      Höö till 16 laß och på
      åker lindorna höö till 6 laß
     
      

(Karttext till Övre Kålsäter:)

Hård walz engh höö 30 laß
Sogh jordh
Kållsäter²
Norr

(Karttext till Gullsjö:)

Hård walz engh höö 3 laß
Gullz Rodh
Sand jord
Leer jord
Star engh höö 5 laß
Ler jord
Hård walz engar höö 8 laß
Scala ulnarum


¹ denna rad är skriven av en annan hand.
² ändrat från Kiällsäter