R2:42


(Rubrik:)           Gilbergha härad                 


      Calculation på Torph.       
      
      Wtsäde på båda åhren 10 3/8 tunna sann
      Fiskie i Aspen. Quarneställe som
      går åhr och dagh. Myckin skogh
      Humblegårdh till 200 stänger
      Höö till 46 laß.  Noch en wt-
      ängh röömosa wall. Höö till 7 laß.
      Höö af gerdes lindernna 10 laß¹(Karttext)

Star engh höö 10 laß
Leer jord
Star engh höö 20 laß
Sand mylla
Sand mylla
Torph.
Aspen Lacus
Star eng. Denna engh ligger till Carlz bol
Star engh höö 6 laß
 

¹ denna rad är skriven av en annan hand