R2:43


(Rubrik:)           Långz Rööd  sochn                    


      Calculation på Carzbol     
      
      Wtsäde båda åhren blifwer
      14 1/2 tunnor godh åcker
      Skogh till nödtorften. Fiskie
      watten i Myresiön. 
      Humblegårdh till 300 stenger.
      Höö till 34 laß.  
      Höö af gerdes lindernna 6 laß(Karttext: )


Star engh höö 20 laß
Carzbol.
Leer jord
Leer mylla
Leer jordh
Aspen Lacus
Star engh höö 7 laß till Torp
Hård walz engh höö 14 laß
Aspen Lacus
Hård walz engh höö 4 laß ähr en holmme som ligger halfparten till Torp och halfparten till Carzbol
    Höö till 4 laß.