R2:44


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation på Angunnerodh.¹    
      
      Wtsäde båda åhren 5 3/8 tunna lera
      Fångeskogh och fiskie waten till nöd-
      torften. Höö till 18 laß.  
      Höö af gerdes lindernna 6 laß

      Brächan Calculation  
      
      Wtsäde båda åhren blifwer
      4 5/8 tunnor elack åker.
      Skogh till nödtorften och
      fiskie watten i Aspen Lacus.
      Humblegårdh till 100 stänger
      Höö till 35 laß.  

      Ø Långz Rodz² kyrckia. 
          Calculation på Kyrkebolet.
 
      Wtsäde båda åhren 3 7/8 tunn
      Jngen skogh. Fiskie waten
      wty Aspen Lacus.
      Höö till 16 laß.  
     


(Karttext till Angunnerud:)

Biörke kiärne
Hård walz engh höö 18 laß
Leer myla
Leer jord
Angunnerodh¹
Ler jord

(Karttext till Bräckan:)

Sogh jord
Brächan
Aspen Lacus
Sogh jord
Kiärn
Små star höö 4 laß till Angunerod¹
Hård walz engh höö 25 laß

(Karttext till Kyrkebol:)

Kyrkebolet.
Ler jord
Aspen Lacus
Måße och hård walz engh höö 16 <laß>


¹ dvs. Angunnerödh.
² dvs. Långz rödh