R2:45


(Rubrik:)           Långzrööd  sochn                    


      Calculation på Edh.    
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer 17 tunna leera.
      Fångeskogh till nödtorften. Fiskie i Aspen Lacus
      Humblegardh¹ till 200 stänger.
      Hårdwalz enger till 44 laß.
      Ligger och en engetegh wty förskrefne engh som lijder
      till Stran en cronogårdh höö till 14 laß.  
      Höö af gerdes lindernna 7 laß

      Olbyn   
      
      Wtsäde båda åhren blifwer 9 1/8 tunna leera
      Skogh till nödtorften fiskie i Lången. Höö till
      22 laß. Höö af gerdes lindernna 4 laß²
 


(Karttext till Ed:)

Aspen Lacus
Hård walz engh höö 16 laß. Denna engh ligger och bärgas till en crono gårdh benemnd Stran, fnugge
    walz botten Höö till 10 laß
Edh.
Hård walz engh höö 15 laß
Leer jord
Leer jord
Hård walz engh höö 14 laß

(Karttext till Olebyn:)

Leer jord
Måße engh höö 2 laß
Leer jord
Star engh höö 6 laß
Olbyn
Lången Lacus.
Norr
Star engh höö 6 laß
Söder
Scala ulnarum


¹ dvs. Humblegårdh
²  fr.o.m. Höö af är skrivet av en annan hand