R2:46


(Rubrik:)           Gilbergha härad                   


      Calculation på Jeslebijn      
      
      Wtsäde på båda åhren 25 1/8 tunna leera
      Fån<ge>skogh till nödtorften. Fiskie
      watten i Lången. Quarn och humb-
      legårdar. Mosewalz enger höö till
      40 laß. Och på giärdes lindorna
      höö till 20 laß. Ähr och godh lä-
      genhet till at giöra mera åker till.(Karttext:)

Måße och hård walz engh hö 4 laß
Betz haga
Jeslebyn
Hård walz engh
Betz hage
Leer jord
Leer jord
Måße och höö 8 laß
Leer jord
Leer jord
Lången Lacus
Star engh höö 16 laß
Hård walz engh höö 8 laß
Betz haga