R2:47


(Rubrik:)           Långhzrööd  sochn                    


      Calculation på Sijlingeby.      
      
      Wtsäde på båda åhren ähr 17 1/2 tunn
      Fångeskogh till nötorften. Godt
      fiskie watten.
      Quarn som går höst och wår.
      Humblegårdh till 200 stänger. 
      Höö wppå alla engerna blif-
      wer 53 laß.
      Höö af giärdes lindernna 5 laß¹(Karttext:)

Betz haga
Sijlingeby
Leer jord
Hård walz engh höö 3 laß
Hård walz engh höö 3 laß
Leer jord
Leer jord
Star engh höö 5 laß
Måse och hård walz engh höö 12 laß
Star engh höö 12 laß
Hård walz engh höö 4 laß
Lången Lacus.
Eelnen Lacus
Star engh höö 2 laß
Star [ho] engh höö 4 laß


¹ denna rad är skriven av en annan hand