R2:48


(Rubrik:)           Gilbergha härad                    


      Calculation på Älneßnäs      
      
      Wtsäde på båda åhren blifuär
      19 tunnor leera.
      Godt fiskie watten. 
      Fångeskogh till nödtorften.
      Humblegårdh till 400 stänger.
      Höö till 50 laß.  
      Höö af gärdeß lindernna 6 laß¹(Karttext:)

Betes hage
Lången Lacus
Betz haga
Eelnen Lacus.
Älnes Näs
Leer
Leer jord
Mosa
Leer jord
Måße och hård walz engh höö 36 laß
Hård walz engh höö 8 laß


¹ denna rad är skriven av en annan hand