R2:49


(Rubrik:)           Långzrööd  sochn                    


      Calculation på Jönäs      
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      11 3/4 tunnor san iordh och leera.
      Fångeskogh och fiskie watten till
      nödtorften i Elnen.
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Höö till 20 laß.  
      Höö af gerdeß lindernna 8 laß¹

      Calculation på Rulan      
      
      Wtsäde båda åhren 2 1/4 tunna
      Skogh nogh fiskie till nodh-²
      torften. Höö till 6 laß. (Karttext till Gönäs:)

Eelnen Lacus
Betes hage
Måße och hård walz engh höö 16 laß
Norr
Sand jord
Leer jord
Sand jord
Sand jord
Jönäs
Betes hage
Til Gönäß ny rögning höö 2 laß
Söder
Ny rögning til Gönäß höö 2 laß

(Karttext till Rullan:)

Ny rögning til Rullan höö 3 laß
Rulan
Scala ulnarum


¹ denna rad är skriven av en annan hand
² dvs. nödh.