R2:5


(Rubrik:)           <Gillberga härad> Och sochn.                    


      Calculation på Gåsewijken.                               
      
      Wtsäde på båda åhren       
      9 3/8 tunnor.
      Godt fiskiewatten vtij Wermelen,
      fångeskogh och mulebete
      till nödtorfften.
      Humblegårdh till 100
      stänger.
      Höö till 75 laß både  
      på engiärna och giärdes
      linderna höö 5 laß                                                      (Karttext: )

Star engh höö 25 laß
Betes hage
Hård walz engh höö 15 laß
Hård walz engh höö 10 laß
Gåsewijkan
Norr
Starr engh höö 20 laß
Söder.
Scala ulnarum