R2:50


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


      Calculation på Grinzbyn     
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      8 7/8 tunnor leer iordh 
      Fiskiewatten och fångeskogh till
      nödtorften. Humblegårdh
      till 300 stänger.
      Quarn som går höst och wåår
      Höö till 36 laß.  
      Höö af gerdeß lindernna 2 laß¹

      Högen     
      
      Wtsäde på båda åhren ähr
      8 tunnor. Leer iordh.
      Skogh och fiskie till nöd-
      torften.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Quarn som går höst och wår
      Höö till 35 laß. 
      Höö af gerdeß lindernna 4 laß¹


(Karttext till Högen:)

Hård walz engh höö 25 laß
Torpe ställe
Måße och hård walz engh
Ler jord
Högen
Leer jord
Leer jord
Star engh höö 6 laß
Kiärn

(Karttext till Grinsbyn:)

Leer jord
Grinz Byn
Star engh höö 6 laß
Leer jord
Star engh höö 8 laß
Eelnen Lacus
Hård walz engh höö 14 laß
Torpestelle till Grinzbijn
Star engh höö 8 laß


¹ denna rad är skriven av en annan hand