R2:51


(Rubrik:)           Långzrööd  sochn.                    


      Calculation på Röß byn    
      
      Wtsäde båda åhren 12 1/2 tunnor godh åker
      Fångeskogh och fiskiewatten till
      nödtorften. Humblegårdh till
      200 stänger. Höö till 30 laß.  
    

      Kiättelzbyn     
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      11 tunnor sand iordh
      Fångeskogh och fiskewatten till nöd-
      torften. Humblegårdh till 100 stänger
      Höö till 25 las.

      Calculation på Kopperodh¹    
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      2 1/2 tunna elak åker.
      Fiskiewatten och fångeskogh nogh
      Höö till 8 laß.     (Karttext till Rudsbyn:)

Star engh
Rößbyn
Sogh jord
Ler mylla
Leer mylla
Måße och hård walz engh
Myren Lacus.

(Karttext till Kettilsbyn:)

Kiättelzbyn
Leer mylla
Leer mylla
Måße och hård walz engh

(Karttext till Kopperud:)

Kopperodh²
Sogh jord
Hård walz engh


¹ dvs. Kopperödh