R2:52


(Rubrik:)           Gilbergha härad                    


      Calculation på Åstanskogh     
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      13 tunnor sand iordh 
      Fångeskogh och fiskiewattnn i Mijren¹ till nödh-
      torften. Höö på alla engerna och
      torpestället, såsom och på giärdes
      linderna. Höö till 40 laß.
      Quarn som går höst och wår
      Höö af gerdes lindernna 10 laß²

      Calculation på Läfferodh.   
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      7 1/4 tunna sogiord
      Fångeskogh och fiskewatten till
      nödtorften. Humblegårdh till
      200 stänger. Höö till 24 laß.
      Höö af gärdes lindernna 8 laß²(Karttext till Åskog:)

Åstan Skogh.
Sand jord
Sand jord
Jord
Hård walz engh höö 14 laß
Sand jord
Sand jord
Detta torppeställe bergas till Åstanskogh
Hård walz engh höö 16 laß

(Karttext till Yttre Lofterud:)

Läfterodh.
Hård walz och måße engh höö 1 laß
Sogh jord
Sogh jord
Sogh jord
Måße och hård walz engh
Myren Lacus
Hård walz engh star engh² höö 6 laß
Torpe ställe. 


¹ i Mijren tillagt av annan hand
² denna rad skriven av en annan hand
³  star engh  är överstruket