R2:53


(Rubrik:)         Långzrööd  sochn                    


      Calculation på Kålz hedan     
      
      Wtsäde båda åhren 3 3/8 tunna saniord.
      Skogh och fiskiewatten till nödtorft<e>n
      Höö till 7 laß.
      
      Emmeskogh.     
      
      Wtsäde på båda åhren 5 tunnor saniord.
      Fångeskogh nogh fiskie till nödtorften
      Humblegårdh till 100 stänger.
      Ett quarneställe.
      Höö till 10 laß.

      Rijstacken     
      
      Wtsäde på båda åhren 1 7/8 tunnor sann
      Fångeskogh nogh. Fiskie  watten i et skogzkiärn¹ till nödtorf-
      ten. Höö till 10 laß.

      Siäckestadh.     
      
      Wtsäde 1/2 tunna sandiord. Ähr
      än oskattlagdh. Och kan än intet wid-
      are hwarken med ängh eller åker sigh
      föröka. Höö aff torppet 2 laß²
      


(Karttext till Ämmeskog:)

Star engh höö 3 laß
Sand
Hård walz engh
Emmeskogh
Sand jord
Kiärn

(Karttext till Kollsheden:)

Kålz hedan
Sand jord
Hård walz engh
Norr
Söder

(Karttext till Ristakan:)

Rijstaken
Röö mylla

(Karttext till Skäckstad:)

Siäckestad
Sand jord
Scala ulnarum


¹ i et skogzkiärn tillagt av en annan. samtida hand
² Höö aff torppet 2 laß tillagt av en annan, samtida hand