R2:54


(Rubrik:)           Gilberga harad¹            


      Calculation på Esbiörbyn    
      
      Wtsäde på båda åhren 17 1/8 tunno
      Godt fiskiewatten. Godh fångeskogh
      Humblegårdh till 200 stänger
      Ett quarneställe. Höö till 30 laß.
      
      Calculation på Hälgehögen   
      
      Wtsäde på båda åhren 2 3/4 tunnor sanio<r>d
      Höö till 8 laß.(Karttext till Esbjörbyn:)

Eßbiorbyn.
Sand jord
Sand jord
Star engh höö 30 laß
Sand jord
Hård walz engh 

(Karttext till Häljehögen:)

Måße och hård walz engh 
Sand jord
Hälgehöghen


¹ harad dvs. härad