R2:55


(Rubrik:)           Långzrööd  sochn                    


      Calculation på Säfwerhögen    
      
      Wtsäde på båda åhren blifuer
      4 5/8 tunno
      Myckin skogh, och fiskie  till
      nödtorften. I et skogzkiern¹.  Höö till 16 laß.
      
      Söra Biörkekernen   
      
      Wtsäde på båda åhren blif-
      wer 7 1/2 tunnor godh åker
      Skogh nogh fiskie till nödtorf-
      ten. Höö till 20 laß
      Höö af gerdes lindernna 2 laß²(Karttext till Severhögen:)


Säfwer Högen
Sogh jord
Måße och hård walz engh

(Karttext till Södra Björketjärn:)

Häste haga
Biörke Kiärnen
Röö mylla
Betz haga
S³ mylla
Söra Biörkernen
Nyrögning höö 4 laß
Ler jord
Suart mylla
Leer jord
Star engh höö 14 laß


¹  I et skogzkiern tillagt av en annan, samtida hand.
² denna rad tillagd av annan, samtida hand
³ S. förkortning för Suart eller Sogh