R2:56


(Rubrik:)           Gilberga härad             


      Calculation på Biörsiöbijn   
      
      Wtsäde på båda åhren blifw<e>r
      9 tunnor  godh leera.
      Fångeskogh nogh, fiskie till
      nödtorften.
      Ett quarneställe. Höö till 25 laß
      Och höö på giärdes lindorna höö
      till 5 laß.
      
      Norr Biörkekiär  
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      5 1/2 tunna godh åker.
      Fångeskogh nogh. fiskie till
      nödtorften.
      Höö till 18 laß.
      


(Karttext till Björsebyn:)

Finne Siön
Leer jord
Ler mylla
Hård walz engh
Sogh jord
Biörsiöbijn
Leer jord


(Karttext till Norra Björketjärn:)

Hård walz engh höö 18 laß
Röö mylla
Röö mylla
Norr Biörkekiär