R2:58


(Rubrik:)           Gilberga härad                   


      Calculation på Egelzbyn  
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer 
      5 1/8 tunnor sandiord.
      Myckin skogh. Fiskie watten i et skogzkiarn¹ till
      nödtorften. Höö till 18 laß.
      
      Calculation på Fijell.
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      2 3/4 tunno
      Godh fångeskogh och fiskie wattn j et skogzkiarn¹
      till nödtorften.
      Höö till 14 laß.

      Calculation på Bergh. 
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      4 1/2 tunnor sandiordh
      Fångeskogh nogh. Fiskie j et skogz kiern¹ till nödh-
      torften. Humblegårdh till 100
      stänger. Höö till 12 laß.
      


(Karttext till Elovsbyn:)

Egelzbyn
Sand
Måße och hård walz engh
Sand jord

(Karttext till Fjäll:)

Sand jord
Fijell.

(Karttext till Berga:)

Nyrögning höö 3 laß
Sand
Hård walz engh
Sand jord
Bergh.
 

¹ i/j et skogz kiern/skogzkiarn är tillagt av en annan hand